Our office

WASBERGER Sp. z o.o.

ul. Brzezińska 228c

92-703 Łódź, Polska

KRS: 0000143907

NIP: 5242203927

REGON: 013041291

Kapitał zakładowy: 390.000 PLN

Phone: +48 42 677 26 80

Fax: +48 42 648 41 79

Sales department

Witold Zołotarew – Sales Director

Mobile: +48 602 434 729

E-mail: w.zolotarew@wasberger.pl

Konrad Duda – Sales Manager

Mobile: +48 608 414 817

E-mail: k.duda@wasberger.pl

Other divisions

Bartłomiej Graczyk – Główny Księgowy

Mobile: +48 664 162 827

E-mail: b.graczyk@wasberger.pl

Aleksandra Cyndler – Marketing Manager

Mobile: +48 602 751 739

E-mail: a.cyndler@wasberger.pl

Contact us: