Systemy firmy Lundberg Tech do odprowadzania i gospodarki ażurem w ciągu technologicznym maszyny.

Cechy wyróżniające:

  • odprowadzanie ażuru o maksymalnej szerokości 550 mm
  • możliwość znacznego zwiększenia prędkości wstęgi
  • brak postojów maszyny ze względu na wymianę rolki z ażurem
  • nieprzerwane odprowadzanie odpadu wprost z linii produkcyjnej
  • nieprzerwane rozdrabnianie
  • zmniejszenie objętości odpadów
  • możliwość rozdrabniania papieru, plastiku i kartonu, nawet z warstwą kleju
  • eliminacja konieczności posiadania dodatkowego miejsca na rolki z ażurem
  • możliwość łączenia z systemem do odprowadzania ścinek

Lundberg Tech dostarcza najlepsze, indywidualnie dopasowane systemy gospodarki ażurem.

Projektujemy i instalujemy centralne systemy ze specjalnymi dyszami do odprowadzania ażuru i ścinek, rozdrabniarkami z automatycznym smarowaniem, wentylatorami, separatorami, filtrami (również tymi do zwracanego powietrza), jednostkami zbiorczymi, elektrycznymi  systemami  kontroli  wraz  z  kompletnymi  systemami  rur  i pełną  dokumentacją. Dodatkowo dostarczamy wielofunkcyjne jednostki ze specjalnymi dyszami do odprowadzania ażuru, które w zależności od indywidualnych potrzeb mogą być połączone z pojedynczymi lub podwójnymi, ręcznymi lub automatycznymi jednostkami do  gromadzenia rozdrobnionych odpadów.

Udostępnij