Centralny system gospodarki odpadami Lundberg Tech

CENTRALNY PRÓŻNIOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI LUNDBERG TECH

System ten pozwala na jednoczesną, kompleksową obsługę dowolnej ilości maszyn. Począwszy od odprowadzenia odpadów z maszyny, przez ich sprasowanie i transport do specjalnie przygotowanego kontenera, skończywszy na zwrocie oczyszczonego powietrza użytego do przechwycenia i transportu odpadów.

Opis

WYRÓŻNIKI:

 • PRZECHWYTYWANIE odpadów niemal bezpośrednio w miejscu, w którym powstają zwiększa prędkość produkcji, skraca czas postoju oraz usuwa pył z obszaru produkcyjnego.
 • CIĘCIE odpadów za pomocą wyjątkowej i niezawodnej rozdrabniarki firmy Lundberg Tech ma kilka niepodważalnych atutów. Próżniowy system gospodarki odpadami pozwala zmniejszyć wolumen odpadów, a co za tym idzie umożliwia ich transport na duże odległości.
 • ODPROWADZANIE odpadów do worka lub pojemnika wewnątrz lub na zewnątrz zakładu pozwala klientowi dopasować system do jego indywidualnych potrzeb.
 • SPRASOWANIE wcześniej rozdrobnionych odpadów znacząco zmniejsza ich objętość, co pozwala na redukcję kosztów związanych z ich wywozem i recyklingiem.

 
KORZYŚCI:

 • Wzrost prędkości maszyny, jako że odpady nie stanowią ograniczenia
 • Skrócenie czasu przestojów, ponieważ obróbka ścinek odbywa się na bieżąco
 • Brak konieczności transportu ciężkich odpadów
 • Brak pyłu wokół maszyn, jako że wytwarzany pył jest usuwany przez system próżniowy
 • Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce na pojemniki z odpadami wokół maszyny, ponieważ odpady są usuwane poza teren zakładu
 • Redukcja siły roboczej związanej z obsługą odpadów, gdyż nie trzeba ręcznie przenosić odpadów z maszyny do kontenera
 • Mniejsza objętość odpadów dzięki ich cięciu i zagęszczaniu
 • Oszczędności w kosztach utylizacji odpadów
 • Niskie koszty eksploatacji i utrzymania systemu gospodarki odpadami

 

Wasberger: o druku wiemy wszystko

CENTRALA:

WASBERGER AB
Gubbhögsgatan 8
S-261 51 Landskrona
Szwecja

Telefon +46 (0)418 567 00
E-mail: info@wasberger.se

WASBERGER POLSKA:

Wasberger Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 228 C
92-703 Łódź, Polska
NIP 5242203927

Telefon: +48 602 434 729
E-mail: w.zolotarew@wasberger.pl